asper

De langgerekte achterbouw van een driegevelwoning vormt het motief voor een uitbreiding. De dakhelling krijgt een tegenhelling. De vrijgekomen extra ruimte organiseert het wonen.

    asper

 

uitgevoerd